Eid musikklag - dirigentar sidan 1979

Denne lista går førebels ikkje lenger tilbake.

Alf Andersen gjekk av som dirigent i 1979 etter mange år bak dirigentstokken. Etter 1979 har laget hatt fleire dirigentar
 
 

* dirigent for Kjøsnesmusikken - Elskhug & Eksis 2007

Eid Musikklag, heimeside.


Sist oppdatert: 17.07.2007.
Send kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.