Eid musikklag - leiarar sidan 1985

Denne lista går førebels ikkje lenger tilbake.
 
1985 BJØRN IVERSEN
1986 IVAR MOEN
1987 SIGURD RØNNEKLEIV
1988 RUNE TOTLAND
1989 HELGE RØNNEKLEIV
1990 KNUT EIDHEIM
1991 KNUT EIDHEIM
1992 FRANK FOSSEDAL
1993 FRANK FOSSEDAL
1994 IVAR BJARTE NORD
1995 ELI FØRDE AARSKOG
1996 OLE INGAR HÆREID
1997 IVAR BJARTE NORD
1998 ELI FØRDE ARSKOG
1999 AGNAR KRAGSETH
2000 AGNAR KRAGSETH
2001 FRANK FOSSEDAL
2002 ODD FRISLID
2003 RITA NYLAND
2004 ODD FRISLID
2005 INGRID MYKLEBUST
2006 LIV MARIT ØVSTEBØ


Eid Musikklag, heimeside.


Sist oppdatert: 26.01.2006.
Send kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.