ÅRSMELDING EID MUSIKKLAG 2003

Samansetting av styret etter årsmøtet 12.02.2003:

Leiar:     Rita Karin Nyland
Nestleiar:    Odd Frislid
Sekretær:    Ole Tom Myroldhaug
Kasserar:    Annbjørg Mikalsen
Leiar økonominemnda:  Ingrid Myklebust
Vara:     Lidvard Bergset

Økonominemnd:   Ingrid Myklebust
     Eivind Torheim
     Aud Skipenes
     Erik Rønnekleiv
     Rigmor Gangdal

Note- og musikkutvalet:  Unn Elin Carlsen
     Rune Totland
     Eli Førde Aarskog

Materialforvaltning:
Uniformer:    Odd Frislid
Instrument:    Erling Løvø
Notar:     Rune Totland

Revisor:    Ivar Moen
     Inger Lise Strand

Valnemnd:    Inger Lise Strand
     Anne Grete Eikås

Sosialnemd:    Siv Rotevatn
     Liv Berit Bjørlo
     Inger Lise Strand

Styremøte:
Styret har hatt 4 styremøter. I tillegg har vi hatt nokre uformelle møter i samband med øving.
 

Øvingar:
Vårsesongen 2003: Korpset hadde 17 øvingar.
 
Haustsesongen 2003: Korpset hadde 18 øvingar. I tillegg ei øvingshelg i november i forbindelse med Jubileumskonserten i Aulaen.

Aktivitetar og speleoppdrag:
Januar:  Første øving 8. januar.
 

Februar: Årsmøte 12.02.2003.

Mars:  Revyøvingar.

April:  Konsert/ Revy i Valhall 11. og 12.april.
 Vårkonsert i Aulaen.

Mai:  Speling på hingsteutstillinga.
Speling under arr. 8. mai ved  ”Sørgjande mor”.
  17. mai: Revelje, barnetog, folketog og tappenstrek.
  Siste øving 14. mai.

Juni:  Speling i bryllaupet til Randi og Helge.
Avsluttning i paviljongen til Inger Lise.

August: Første øving 20. august.

September: Stormfestival i Torskangerpollen.
  Speling under Eidamessa i eit karnevalstog.

November: Jubileumskonsert i Aulaen. Julebord på Nordfjord Hotell.
Speling ved tenning av julegata. Marsjering frå kyrkja til Maurstadparken. Speling ved tenning av julegrana.

Desember:  Tradisjonell julekonsert i Eid kyrkje søndag 14. desember. Eid Musikklag var teknisk arrangør.
 Speling i sentrum.
 Tradisjonell speling på institusjonane på julafta.
 Speling under Eil-turngruppa sin juletrefest i Valhall 28. desember.

Merksemder:
 Bryllaupspresang til Randi og Helge.
Inge Haugen fekk blomster i anledning 50-årsdagen i april.
 Helge Rønnekleiv fekk blomster i anledning sin 40-årsdag i desember.
 Blomster til Inge og Knut som forlot styret i fjor.
 Blomster til Erik Rønnekleiv for flittig oppmøte på øving.
 Blomsterdryss under Jubileumskonserten til solistar, dirigent, konfransier, og ”gamlingane”.
 Julehelsing til Unn Elin.

Medlemstal:
Det var 28 medlemmar ved vårsesongen og 34 medlemmar ved haustsesongen iflg Knut!

Musikkleiing:
Unn Elin Carlsen har svinga piska, som vanleg.

Oppsumering:
Året 2003 starta med øving 8. januar. Vårsesongen vart prega av at Eid Musikklag skulle ha
konsert og revy i Valhall i april.  Arrangementet var ein stor suksess, i følgje Fjordabladet, samt fleire store aviser i distriktet. Wåge’s spelte til dans på laurdagen. Økonomisk gav ikkje arrangementet det store overskotet som vi hadde vona, men vi gleda eit trufast publikum.
Helge fridde til Randi, og brura sa ja. Då blei vi så glad, at vi reiste av stad. For å spela…..Vi sto på lur bak vår kyrkjemur, og når vi såg brudgom og brur då bles vi i vår lur: Kronprinsparets Bryllaupsmarsj gjalla for dei lukkelege to, måtte lukka gro som graset bak do!

Så starte ein god haustsesong, der vi lada batteria skikkeleg på Stormfestivalen. Ein del busk-spel vart det, til inga nytte, men humøret var på topp sjølv om vi ikkje vann stafetten…..

Vi har hatt ei god rekruttering siste året, og vonar at dette er ein trend som vil fortsette vidare. Det er svært gledeleg at så mange unge har meldt seg inn i musikklaget.

Vi planla tidleg ein Jubileumskonsert sidan Eid Musikklag runda 90 år denne sesongen. Inger Lise var oppservant, og såg ei annonse i NMF ang. midlar ein kunne søke om å få, til konsertar, under navnet ”Drømmekonserten”. Vi sende ein søknad, og til vår store overrasking fekk vi tildelt kr. 7500,- til dette føremålet. Jubileumskonserten blei ein stor musikalsk suksess, der bl.a. Michael Pavelich, Jannicke Hagen, Britt Pernille Lindvik, Solveig Holmøyvik, Andreas Rotevatn og Tale Aarre var solistar, i tillegg til nokre av våre eigne musikantar.

Søndag 14. desember var vi med på den tradisjonelle julekonserten i kyrkja. I år var vi teknisk arrangør for dette arrangementet.

Sesongen vart avslutta med speling i gata før jul, tradisjonell speling på institusjonane på julafta og speling på juletrefest i Valhall.
Takk for året 2003!
 
 

Rita Karin Nyland    Ole Tom Myroldhaug
          Leiar             Sekretær
 
 


Eid Musikklag, heimeside.


Sist oppdatert: 24.09.2004.
Send kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.