ÅRSMELDING EID MUSIKKLAG 2004

Samansetting av styret etter årsmøtet 25.02.2004:

Leiar:     Odd Frislid
Nestleiar:    Rita Nyland
Sekretær:    Ole Tom Myroldhaug
Kasserar:    Annbjørg Mikalsen
Leiar økonominemnda:  Rigmor Gangdal
Vara:     Lidvard Bergset

Økonominemnd:   Ingrid Myklebust
     Inger Lise Strand
     Randi Alsaker
     Erik Rønnekleiv
     Rigmor Gangdal

Note- og musikkutvalet:  Unn Elin Carlsen
     Rune Totland
     Helge Rønnekleiv

Materialforvaltning:
Uniformer:    Agnar Kragseth
Instrument:    Svein Rotevatn
Notar:     Rune Totland

Revisor:    Bjarne Hundeide
     Inger Lise Strand

Valnemnd:    Inger Lise Strand
     Anne Grete Eikås

Blåtur-/sosialnemd:   Siv Rotevatn
     Liv Berit Bjørlo
     Reidun Årskog

Internettansvarleg:   Inge Haugen
 

Kaffikokar og opplåsar:  Knut Eidheim
 

Styremøte:
Styret har hatt 4 styremøte. I tillegg har vi hatt nokre uformelle møte i samband med øving.
 

Øvingar:
Vårsesongen 2004: Korpset hadde 17 øvingar. I tillegg eit slagverkseminar i mars.

Haustsesongen 2004: Korpset hadde 19 øvingar. I tillegg ei øvingshelg i oktober.

Aktivitetar og speleoppdrag:
Januar:  Første øving 7. januar.

Februar: Årsmøte 25.02.2004.
  VM på ski for juniorar: Speling under opningsseremonien på
Per Bolstad plass i Stryn.

Mars:  Plassens Venner hadde basar i Valhall. Eid Musikklag spelte.

April: Loddsal på Mega.
 Vårkonsert i Aulaen.

Mai:  Musikkafè i Valhall 1. mai. Eid Barnekor deltok også.
Speling på hingsteutstillinga.
Speling under arr. 8. mai ved  ”Sørgjande mor”.
  17. mai: Revelje, barnetog, folketog og tappenstrek.
  Sosial tur til Bergen 22. – 23. mai.

Juni:  Konsert i Hennebygda 2. juni.
Speling for Lidvard Bergset sin 70 års dag 9. juni.

August: Eid Musikklag stilte med vakter under Malakoff rockfestival.
Første øving 18. august.
Speling under opninga av ”nye Eidsgata” ved Betania.

September: Eid Musikklag var med på opninga av nyevegen over Stigedalen.

November: Loddsal på Rema.
  Speling ved tenning av julegata. Marsjering frå kyrkja til Maurstadparken.
  Speling ved tenning av julegrana i Maurstadparken.

Desember: Konsert på Fjordane Folkehøgskule 4. desember. Dette var eit samarbeidsprosjekt der Nordfjordeid skulekorps, Stårheim songlag, Tastamentet, Michael Pavelich og Hege Lillestøl Naustdal var med. Stor suksess!
 Tradisjonell julekonsert i Eid kyrkje søndag 12. desember.
 Speling under fakkeltoget til støtte for Nordford sjukehus 13. desember.
 Tradisjonell speling på institusjonane på julafta.
 

Merksemder:
 Blomsterhelsing til Ole Tom Myroldhaug sin 40 års dag.
 Blomster og gåve til Lidvard Bergset sin 70 års dag.
 Påskjønning (blomster) for rekruttering: Fam Rønnekleiv.
 Blomster til Tor Myklebust sin 40 års dag.
 Blomster til Inger Lise Strand sin 50 års dag.
 Blomster til Svein Rotevatn sin 50 års dag.
 Blomsterhelsing til Måløy Musikklag si 100 års markering.
  Blomsterdryss til dirigentar og solistar under konserten i aulaen på
Fjordane Folkehøgskule 4. desember.
 Julehelsing til Unn Elin Carlsen og Hege Lillestøl Naustdal.

Medlemstal:
Det var 30 medlemmar ved vårsesongen og 33 medlemmar ved haustsesongen iflg Knut!

Musikkleiing:
Unn Elin Carlsen har hatt det musikalske ansvaret.

Oppsummering:
Årsmeldinga for 2004 syner at aktiviteten har vore på det jamne. Dei tradisjonelle speleoppdraga har vorte gjennomførte med stil, presisjon og ikkje minst speleglede. Andre oppdrag har vore musikkafè i Valhall der Eid barnekor var gjest. Mange trufaste musikkvener møtte opp. Ein tur til Stryn vart det også. Eid Musikklag var ein av mange aktørar som deltok på opningsseremonien under junior-VM på ski.

I juni bestemte styret og dirigenten at det skulle arrangerast ein showkonsert i Aulaen. Unn Elin tok kontakt med Rolf Jakob Vedvik i Måløy Musikklag. Han lånte oss notar som musikklaget spelte igjennom i haustsesongen. Styret bestemte at dette måtte bli eit samarbeidsprosjekt med fleire involverte aktørar. Stårheim songlag, Nordfjordeid skulekorps og Tastamentet vart med på konserten. I tillegg leigde vi inn to songsolistar,
Michael Pavelich og Hege Lillestøl Naustdal. Ei øvingshelg samt nokre fellesøvingar var nok til at det musikalske var på plass til konserten. Aulaen vart fylt av musikkglade eidarar som likte det dei høyrde. Fin omtale vart det også i Fjordabladet. Konserten gav eit økonomisk bra overskot. Dette er noko som musikklaget kan gjere fleire gongar.

I desember var sjukehusstriden på det høgaste. Fakkeltog vart arrangert med over 4000 personar og Eid Musikklag var sjølvsagt med.

I mai reiste festglade musikkantar på tur til Bergen for å gå på revyen, ”Kvinner på randen”. Sosialnemnda, med Liv Berit i spissen, arrangerte turen. Ikkje alle i musikklaget kunne reise, men dei som reiste hadde det svært triveleg.

Som vi elles ser av årsmeldinga har mange medlemmer feira rundt år. Lidvard Bergset feira 70-årsdag og vi spelte sjølvsagt for han. I Prestemarka innviterte Lidvard oss på mat og drikke.Takk for ei hyggjeleg stund Lidvard!

Leiar vil takke for seg og ønskje ny leiar lukke til.
 
 
 

Odd Frislid     Ole Tom Myroldhaug
          Leiar             Sekretær
 


Eid Musikklag, heimeside.


Sist oppdatert: 10.02.2005.
Send kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.