ÅRSMELDING FOR EID MUSIKKLAG 2006

Styret etter årsmøtet 25.januar 2006

Leiar:Liv Marit Øvstebø
Nestleiar:KnutEidheim

Kasserar:AnnbjørgMikalsen

Sekretær:SisselTorgersen

Leiar i øk.nemnda:RandiFølsvik

Leiar i sos.nemnda:Siv Rotevatn

Varamedlem:LidvarBergset

Økonominemnd:RandiFølsvik

Per Magnus Myklebust

Inge Asbjørn Haugen

Sosialnemnd:Siv Rotevatn

Liv Berit Bjørlo

Mari Jakobsen

Joakim Kyrre Myklebust

Ingrid Myklebust

Noteutval:Dirigent Unn Ein Carlsen

Rune Totland

Ole Tom Myrholdhaug

Mat.ansv.instrument:Svein Rotevatn

Mat.ansv.uniformer:AgnarKragseth

Mat.ansv.noter:Rune Totland

Internettansv.Inge Asbjørn Haugen

Valnemnd:OddFrislid

Rita Nyland

Revisorar:BjarneHundeide

Inger Lise Strand

Styremøte:

Styret har hatt 5 styremøte i vårhalvåret og 4 i hausthalvåret. I tillegg hadde vi eitt medlemsmøte 15.mars for å informere om dirigentsituasjonen. Vi hadde og eitt medlemsmøte 23.august for å diskutere deltaking i Sogn og Fjordane meisterskapet.

Øvingar:

Vårhalvåret2006:20 øvingar. Den siste i tunet hos Annbjørg 14.juni.

Hausthalvåret2006:14 øvingar. I tillegg hadde vi ekstraøvingar i samband 

Kronprinsparet sitt besøk på Eid 7.september og fleire

ekstraøvingar før deltaking i Sogn og Fjordane 

meisterskapet.

Klarinettane hadde øving med Terje Nymark 24.oktober.

Aktivitetar og speleoppdrag:

Januar: Første øving 4.januar

Årsmøte25.januar
Februar:Vanlege øvingar

Mars:Sal av kaker og kaffi i samband med teaterframsyning på

Folkehøgskulen 10.mars

Vårkonsert 12.mars. Dirigent: Luis Santiago Ruiz

April:Speling på Plassens Venner sin basar 1.april

Musikkafe 2.april. Gjester: Volda Hornmusikk og Eid barnekor.

Musikklaget måtte takke nei til jubileumskonserten til Kjølsdalen 

Musikklag 8.april. Likevel var bl.a. Randi til stades og overrekte

gåve frå oss. Det var populært.

Basarveke på Mega 18.-22. april

Mai:Speling i høve markering av 8. mai. Dirigent: Elena Starheim

Revelje, barnetog, folketog og tappenstrek 17.mai.

Båtfestival 27.mai. Musikklaget spelar i sentrum. Showblows og 

marsjar. Vi fekk gode tilbakemeldingar på det.

Juni:Avslutning i tunet hos Annbjørg. Pizza og brus. Takk til Joakim, 

Arne og Sveinung som sluttar etter mange år i musikklaget.

Sissel (sækretæren) sluttar pga flytting frå Eid.

Sommarshopping 24.juni. Speling i sentrum. 

Juli:NM i Fjordhest på Nordfjordeid 19.juli. Takk til alle som kunne

sjølv om det var midt i ferien.

August:Første øving 23.august.

September:Speling i høve Kronprinsparet sitt besøk på Eid 7.sept. Vi spelte 

saman med skulekorpsa i kommunen: ”Homecoming song” og 

”Hallingmarsjen” på festplassen. Utdrag av Elskhug og eksis på 

Plassen. Stor dag Nordfjordeid.

Eidamessa. Dugnad under dansegalla i idrettshuset 15.sept. 

Inntekt:10000kr frå Nordfjord Hotell

Speling i sentrum 17.sept.

Oktober:Basarveke på Rema 1000, 25.-28.oktober.

November:Musikkafe 5.november. Gjester: D-kor og Folkestad/Tonika 

musikk-korps. 

Deltaking på Sogn og Fjordane meisterskap på Sandane 

18.november. Repertoar:” Frenesi”,” Soul Bossa Nova”,solist

Rune Totland, ”Norsk Dans” og” Slovanic Dances” 

Vår dirigent Elena Starheim. Resultatet vart ein flott 3. plass!

Om kvelden var det fest i Breimshallen med middag,premie-

utdeling og dans.Vi reiste heim med ferja kl. 01.00.

Julegateopning 24.november i pøsande regn.

Desember:Julekonsert i Eid kyrkje 10.des. Eid Musikklag var praktisk 

arrangør.

FørjulskonsertHennebygda onsdag 13.des.

Speling på sjukeheimen, eldretunet og sjukehuset 24.des.