Eid musikklag - Tappenstreken 17. mai 2003

Joakim Myklebust har vore så grei å sende desse bileta frå den flotte tappenstreken. Ei stor takk til han. Vi let bileta tale for seg sjølve:


 
Eid Musikklag, nyhende.
Eid Musikklag, heimeside..

Sist oppdatert: 14.08.2003.
Send kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.