HORNINDALSVATNET MARATON

Desse har fullført ein av distansane 14 gonger og kan få kjøpe 15-årspremien i 2018:
 
HELGE FUGLSETH X 93 94 02 03 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 MARATON
KJELL HJELLE 92 93 94 95 97 98 99 00 01 02 03 04 07 10 MARATON/HALVMARATON
EGIL STANDAL X 99 01 03 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 HALVMARATON
X = påmeldt
Frå og med 2014 kostar desse fata kr 100,-Hornindalsvatnet maraton, hovedside.

Sist oppdatert: 26.07.2018.
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.