HORNINDALSVATNET MARATON

Desse har fullført ein av distansane 14 gonger og kan få kjøpe 15-årspremien i 2018:
 
HELGE FUGLSETH 93 94 02 03 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 MARATON
KJELL HJELLE 92 93 94 95 97 98 99 00 01 02 03 04 07 10 MARATON/HALVMARATON
EGIL STANDAL 99 01 03 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 HALVMARATON
X = påmeldt
Frå og med 2014 kostar desse fata kr 100,-Hornindalsvatnet maraton, hovedside.

Sist oppdatert: 04.05.2018.
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.