Kjell Skogvang (til venstre) fekk utdelt Jon Hendens minnepris under Nordmarka skogsmaraton 2013
Foto: Kjell Vigestad

Grunngjevinga:
Kjell Skogvang sprang sitt første maraton under Oslo maraton i 1994.
på tida 3.38.53. Med ein personleg rekord på 3.15.06 * i 1999 (han var
då 55 år) har han sidan dette heldt eit veldig stødig og høgt nivå. Kjell
er stillfarande og gjer ikkje så mykje av seg. Kjell fyller 69 år i
år og spring framleis godt ned på tretalet på maraton seinast i
Ålesund i mai på 3.44.24. Kjell Skogvang står pr 1/6-2013 bokført
med 116 fullførte maratonløp

Etter det eg kan sjå fyller Kjell Skogvang absolutt alle krava i
statuttane til Jon Hendens minnepris

Inge Asbjørn Haugen
forslagsstillar
medlem av maratonutvalet

http://home.online.no/~iahaugen/maraton/jshendensminnepris.html
* Retting: Den personlege rekorden var sett under Kongsvinger maraton i 1998: 3.14.36