HORNINDAL SAFTSITKLUBB*

Desse 29 utøvarane har i løpet av eitt år fullført (minst ein gong):

GRENADERLØPET                             90 KM
DEN STORE STYRKEPRØVEN        540 KM SYKKEL
DRAMMENSMARATON                    42195 M (siste maraton arrangert i 2005 - no er det berre halvmaraton)

* Hornindal er ei bygd/kommune på ca. 1200 innbyggjarar.
LARS DYBEVOLD JON BJARNE NYTUN
JAN ESPE ** KARSTEN OPPHEIM
LARS GAUSEMEL RASMUS OTTERDAL
INGE ASBJØRN HAUGEN RUNE OTTERDAL
NILS JAKOB HAUGEN (15 gonger) ANNE RAFTEVOLD
ODDRUN KRISTIN HAUGEN HÅKON RAFTEVOLD
ANNA KIRSTEN HELLEVANG ANNE GRETE OPPHEIM SELJESET
LASSE JENSEN, BOC * EINAR SELJESET
JAN KRISTENSEN OLAV RUNE SELJESET
SIV KRISTENSEN SIVERT SELLEREITE
BODIL LILLESTØL ANNE SOLLID
IRENE SKULSTAD LØDØEN ANBJØRN SØLVBERG
LEIF-RUNE LØDØEN PAUL O. TOMASGARD
OLA LØDØEN ØYSTEIN ØRJASÆTER
STEINAR LØDØEN
** Den første i klubben som fullførte SAFTSIT - i 1982
* ÆRESMEDLEM
 

SAFTSITGJENGEN PÅ HORNINDAL IDRETTSPARK


Bak frå venstre: Karsten Oppheim, Jan Espe, Ola Lødøen, Jon Bjarne Nytun, Rune Otterdal, Anbjørn Sølvberg.
Andre rekkje frå venstre: Bodil Lillestøl, Anne Grete Oppheim, Irene Skulstad, Anne Sollid, Siv Kristensen,
Jan Kristensen, Lars Dybevold.     Fremste rekkje frå venstre: Steinar Lødøen, Inge Asbjørn Haugen,
Olav Rune Seljeset, Øystein Ørjasæter, Leif-Rune Lødøen, Anne Raftevold.

Dessverre var ikkje heile gjengen tilstades då Stig Roger Eide frå avisa FIRDA tok dette biletet. Vi takkar han for det fine biletet !! (Ein betre "skanna" versjon vil truleg kome seinare)


......og her er mesteparten av gjengen (21 av 29) langfredag 10. april 2009
Framme frå venstre: Steinar Lødøen, Anbjørn Sølvberg, Jon Bjarne Nytun, Einar Seljeset, Olav Rune Seljeset, Ola Lødøen, Nils Jakob Haugen, Lars Dybevold. Bak frå venstre: Rasmus Otterdal, Inge Asbjørn Haugen, Leif Rune Lødøen, Karsten Oppheim, Jan Kristensen, Anne Sollid, Anne Grete Oppheim Seljeset, Bodil Lillestøl, Oddrun Kristin Haugen, Siv Kristensen, Anne Raftevold, Irene Skulstad Lødøen og Paul O. Tomasgard.
Foto: Reidar Lillestøl

Les meir om denne fantastiske gjengen i jubileumsboka til Hornindal IL i samband med jubileet i 2010 !!!

Hornindalsvatnet maraton, hovedside.


Sist oppdatert: 09.08.2017.
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.