THE CRASH BAND - POPULÆRT ORKESTER PÅ NORDFJORDEID PÅ FEMTITALET


Bak frå venstre: Odd Rønnestad, Jetmund Englund og Kjell Kroken. Framme frå venstre: Ivar Gjerde, Lidvard Bergset og Finn Sunde.

Biletet er motteke frå Ole Jon Englund.

Odd Rønnestad: Slik hugsa han The Crash Band 

Sist oppdatert: 31.08.2016
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.
Heimeside: Inge Asbjørn Haugen