Eid musikklag - val 2007
Årsmøte 14.02.2007
 
 
STYRE:
LEIAR: SVEIN ROTEVATN
NESTLEIAR: ANNE GRETHE EIKÅS
SEKRETÆR: INGER LISE STRAND
KASSERAR: ERIK RØNNEKLEIV
LEIAR ØKONOMINEMND: LIV MARIT ØVSTEBØ
VARA: LIDVARD BERGSET

 
ØKONOMINEMND: LIV MARIT ØVSTEBØ
PER MAGNUS MYKLEBUST
INGE ASBJØRN HAUGEN
AGNAR KRAGSETH

 
NOTE/MUSIKKUTVAL: DIRIGENTEN
RUNE TOTLAND
INGE ASBJØRN HAUGEN

 
MATERIALFORVALTING: UNIFORMER: AGNAR KRAGSETH
INSTRUMENT: PER MAGNUS MYKLEBUST
NOTAR: RUNE TOTLAND

 
REVISORAR: BJARNE HUNDEIDE
INGE ASBJØRN HAUGEN

 
VALNEMND: ODD FRISLID
RIGMOR GANGDAL

 
BLÅTUR-/SOSIALNEMND: SIV ROTEVATN
LIV BERIT BJØRLO
INGRID MYKLEBUST

 
INTERNETTANSVARLEG: INGE ASBJØRN HAUGEN

 
KAFFIKOKAR OG OPPLÅSAR: KNUT EIDHEIM


Eid Musikklag, heimeside.


Sist oppdatert: 07.03.2007.
Send kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.