Norges Superhjerne:
               Nelly Hammer                                            2001
 

                Mesterskap for viderekomne:
         Hallvard E. Lønøy                                      2001

          Mesterskap for hobbyløsere:
          Gerd Bj. Brekka                                        2001