Kristina og Rasmus Haugen og borna deira

Rasmus Olai Haugen f. 2/1-1909 d. 21/6-1957
Kristina Ingebjørg Haugen (f. Gausemel) f. 20/7-1914 d. 28/3-1995

Borna:
Oddrun Laila f. 27/4-1941 død 27/9-2022
Liv Solveig f. 25/4-1943
Nils Jakob f. 13/1-1945
Jakob Paul Steffen f. 1/12-1947
Kåre Reidar f. 26/4-1951
Inge Asbjørn f. 27/4-1953
Marit Karin f. 30/4-1956

Bak frå venstre: Inge, Rasmus (far), Oddrun, Kristina (mor) og Liv.
Framme frå venstre: Jakob, Kåre og Nils.
Biletet er teke 1955 (konfirmasjon Oddrun).


Bak frå venstre: Nils, Oddrun (raudruss), mor, Liv og Jakob.
Framme frå venstre: Kåre, Marit og Inge.
Biletet er teke på Sandane 17. mai 1961.
 


Bak frå venstre: Nils (grønruss) og Jakob.
Framme frå venstre: Inge, Oddrun (m/studenthue), mor, Marit, Liv (raudruss) og Kåre.
Biletet er teke på Sandane 17. mai 1962.


Etter alder frå venstre: Marit, Inge, Kåre, Jakob, Nils, Liv og Oddrun.
Mor fylte 80 år denne dagen - 20. juli 1994.


......og her er heile flokken i 130-årsfeiring for Liv og Inge i april 2013

 

Tilleggsopplysningar:
Oddrun gift 1/7-64 med Ola M. Lillestøl f. 11/9-28 d. 17/1-98
Liv gift 7/11-64 med Malvin Elmar Brendefur f. 8/8-41
Nils gift 28/12-68 med Gerd Haugen (f. Sætre) f. 28/12-47
Jakob gift 28/4-73 med Else Britt Haugen (f. Høistad) f. 14/10-52
Kåre gift 18/11-89 med Brita Sollid f. 29/6-56
Marit gift 22/3-86 med Bjørn Sandvik f. 30/6-48

Dei mange etterkomarane er ikkje tekne med i denne oversikta.


Inge Asbjørn Haugen, heimeside.


Sist oppdatert: 13.01.2014.
Send kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.