Eid musikklag: Tredjeplass i janitsjarklassen med 95 poeng
Foto: Geir Skagen

Frenesi

Abelseth: Fin tempo og dynamikk. Bra musisering. Nokre små feiltonar her og der + små intonasj.problem. Fine solistinnslag både i fløyte og saxofon ! Bra melodispel i horn, men gjerne spel meir ut. Solid og god avslutning.
Westervik: Stilfull start. etter B shake ?manglar (det er berre å prøve). D: Korpset ”saksar” de har litt forskjellige tempo. E: Super SAX !!! før G: horna kunne vore litt meir solistiske. L: Bra, men ubalansert

 

Soul bossa nova

Abelseth: God rytme. Frå 13 er melodi fint på plass. Kompet er noko uklart. 27 fungerar godt ! Frå 54 spelar solisten veldig bra på trompet !Ellers vert stykket stort sett fint gjennomført ! Bra !

Westervik: Starten gjekk bra. Fine tuba. 35: Fin dynamisk kontrast 47: Fine korn/trp 54: Flott solist, fin trbgliss 2x. Bra avslutning.


 

Norsk dans no. 2

Abelseth: Bra tempo, litt uklart i start. Mykje fin musisering. Gjerne litt større forskjellar p – f. Små ureinheiter, men ellers mykje bra !

Westervik: Starten er p 13 er pp (det blei motsett)surt før 25. 25 bra sekstendedelar men for liten dynamisk kontrast. 41. p for sterkt Slutten var litt skuffande intonasjonsmessig


 

Slavonic dances

Abelseth: Fin tempo med god klang ! Gode overgangar der stilen i musikken kjem godt fram gjennom kontrollert dynamikk og god musisering. Tempo i Lento (100) føles litt langsomt. Også små ureinheiter. Fint spelt i melodi frå 128 (grovmessing), Godt temperament i avslutning. Fin ”leiking” i treblås. God solid klang i slutten, bra !

Westervik: Feit og fin start, god stil. 18: 1. gikkje heilt saman.2. g. betre. litt rytmisk uroleg heile vegen. 60: dette er fint, kanskje litt sterkt (p) 76: bra, men igjen kunne det vore større dynamiske kontrastar. Lento: bra. Tenk heile tida balanse, ”slepp” fram dei som har melodi. Mykje fin speling her. 136: flott ritardando. 164: Bra, men basslinja var ikkje heilt på plass 172: her blei det bra. Fin slutt.

Generelt: Korpset bør være meir opptatt av dynamikk, enkelte rytmiske plassar kunne vore betre, dersom korpset lytta meir til kvarandre.

Domarane Nils Magne Abelseth og Jane Westervik
Foto: Geir Skagen