HORNINDALMILA 2006 ER AVLYST !!!

HORNINDALSMILA  2005

Hornindal IL, friidrettsgruppa byd inn til mosjonsløp i Hornindal

SØNDAG 11. SEPTEMBER 2005

Løypa går frå Idrettsparken til Grodås sentrum, eit par sløyfer i sentrumsområdet, om Ytrehorn-Lillestøl-Gausemel til Storesvingen, RV 60 over Storebrua, gamlevegen over Lødøen og Rv 60 til skulen/idrettsparken, til saman 10 km.

To alternativ til gjennomføring:

1. Utan tidtaking:   Inga aldersgrense.
                                Påmelding og start kl 13.00- 13.30
                                Startkontingent: Barn t.o.m. 15 år kr 30,-
                                                            Vaksne f.o.m. 16 år kr 50,-
                                                            Familie kr 150,-

2. Med tidtaking:    Klassar: G/J 12-15 år.  G/J 16-18 år
                                                M/K junior 19-22 år M/K senior 23-34 år
                                                Deretter 5 års-inndeling i veteranar.

                                Påmelding innan kl 14.00
                                Start kl 15.00 *
                                Startkontingent: G/J t.o.m. 18 år kr 50,-
                                                            Junior/Senior/Veteran kr 70,-.

* Starten er sett til kl 15.00 pga. dette står i oppslagsboka til Sogn og Fjordane Friidrettskrins

Premiering like etter løpet:
                                Deltakarnål til alle fyrstegongsdeltakarane.
                                Bestemannspremie til vinnarane i kvar klasse.
                                Aksje i vandrepokalen for beste mann og kvinne som spring på tid.
                                Mange og fine gåvepremiar vert trekt ut på startnummera til alle som fullfører.
                                5- 10- 15-årsmedaljar.
                                Statuett etter fullført 25 gonger.

HORNINDALSMILA er eit løp/marsj for alle i ei løparvennleg løype med allsidig premiering både på kort og lang sikt. Mila blir arrangert for 21. gong i år.

HORNINDALSMILA er ein del av NORDFJORDKARUSELLEN.

VELKOMNE TIL DELTAKING PÅ HORNINDALSMILA.

Kontaktperson: Nils Jakob Haugen, 6763 Hornindal. Tlf: 57 87 95 40
  
Løyperekordar (i noverande trasè)
KVINNER: ASLAUG THINGNES BØ, MARKANE IL 38.46 1994
MENN: OLAV HOLVIK, FJELLHUG/VEREIDE IL 32.12 1989Resultat Hornindalsmila:
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983   (UOFFISIELT LØP)


  Nordfjordkarusellen, hovedside

  Hornindalsvatnet maraton, hovedside.

Sist oppdatert: 01.06.2006
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.