HORNINDALSVATNET MARATON

Han har fullført ein av distansane 14 gonger og kan få kjøpe 15-årspremien i 2019:
 
KJELL HJELLE 92 93 94 95 97 98 99 00 01 02 03 04 07 10 MARATON/HALVMARATON
X = påmeldt
Frå og med 2014 kostar desse fata kr 200,-Hornindalsvatnet maraton, hovedside.

Sist oppdatert: 26.05.2019.
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.