Jon Hendens  Minnepris

Statutter for Jon Hendens Minnepris

Jon Hendens Minnepris tildeles løpere som gjennom en årrekke har vært ivrige deltakere i norske maraton- og halvmaratonløp, og som til tross for hyppig deltakelse har oppnådd gode resultater vurdert ut fra alder og personlige forutsetninger.Aktuelle kandidater må ha utvist god idrettsånd, ikke søkt å oppnå særbehandling hos løpsarrangørene, og må ikke ha vært særlig opptatt av å fremheve egne prestasjoner overfor andre. Kandidater til prisen kan foreslås av alle medlemmer av Den Norske Maratonklubb, av alle arrangører av maraton- og halvmaratonløp, samt av bidragsytere til Jon Hendens Minnefond.Styret i Kondis vurderer innkomne forslag på kandidater før landsmøtet hvert år, og avgjør om noen av de foreslåtte kandidater skal tildeles prisen. Eventuell prisvinner kunngjøres på Kondis' landsmøte, og prisen overrekkes ved samme eller ved en senere anledning. Jon Hendens Minnepris kan bare mottas en gang.

Løpere som har mottatt Jon Hendens Minnepris

Trygve Karlsen 1992
Torbjørn Nelnes 1993
Arne Olav Løvik 1994
Viktor Larsen 1995
Ingvild Lein 1996
Svein Hegge 1998
Bjørn Gjerde 1999
Willy Olaussen 2000
Åse Rekkebo 2001
Arvid Josdal 2003
Leif Feøy 2004
Helge Hafsås 2005
Inge Asbjørn Haugen 2006
Oddvar Hausken 2007
Per Gundersen 2009
Åse Sandberg Hovden 2010
Hans Rostad 2011
Kjell Skogvang 2013
Vera Nystad 2014
Harald Sel 2014
Helge Fuglseth 2015
Bård Rødde 2016
Ole Peter Bergaust 2017
Signy Henden Rustlie 2018
Odd Gunnar Tveit 2019
Lars Christen Dørum 2020
Nils Hjelle 2021
Liv Berit Jegteberg Lystad 2022

Jon Svein Henden, hovedside.
kondis.no hovedside


Sist oppdatert: 12.11.2023.
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.