NORDFJORDKARUSELLEN  2021 - datoane ikkje klare enno

Innbyding til løpskarusell i Nordfjord. Eit samarbeid mellom 8 løp for eit betre og meir interessant løpsmiljø. Magne Tystad fekk ideen til denne karusellen i byrjinga på 1990-talet og den vart arrangert første gong i 1992 og går no for 29. gongen. I 2020 måtte karusellen avlysast då berre eit løp vart arrangert.


Premieutdeling Nordfjordkarusellen 2019


På grunn av forholda rundt coronaviruset må vi sjå det litt an korleis det går med Nordfjordkarusellen. Det ser ut som det blir vanskeleg å arrangere fire løp.

1 SØRSTRANDA RUNDT 7,5 km SØNDAG 11. APRIL kl IL BRODD  
2 KM TERRENGLØP 1,8 & 3,6 km SØNDAG 18. APRIL UTSETT kl FJELLHUG/VEREIDE IL  
3 STADLANDET RETT VEST 13,3 km SØNDAG 29. MAI AVLYST kl STADLANDET IL  
4 POSTVEGLØPET 6 km ONSDAG 18. AUGUST AVLYST kl MARKANE IL  
5 UNDER BREKKA 7,6 km SØNDAG 29. AUGUST kl HAUGEN IL  
6 NORDSTRANDSLØPET 7 km SØNDAG 26. SEPTEMBER kl FJELLHUG/VEREIDE IL  


Premiering:
Alle som fullfører 4 løp får premie. Ein vert premiert etter lavaste plassiffersum i kvar klasse. Vert dette likt ser ein på best plassering i løp der begge/alle har vore med. Dersom det enno er likt tel femte beste løpet osb.
Premiering etter det siste løpet i karusellen. Premiane er lokalt handverk.

Elles står kvar arrangør fritt i premiering for løpet sitt.
Selje Sport og Fritid sponsar eit gåvekort på kr 250,- på kvart løp. Dette blir uttrekt blant deltakarane.

Klasseinndeling:
Gutar/jenter 15-18, MJ/KJ 19-22, MS/KS 23-34, deretter fem års inndeling i veteranklassane.
OBS ! Juniorklassen er til og med 22 år.

Kontaktpersonar:
Sørstranda rundt: Arild Horntvedt, TLF. 48 15 14 30 epost: arild.horntvedt@gmail.com
KM terrengløp: Dagfinn Nyhammer, 6823 SANDANE TLF. 57 86 61 14 epost: dagfinn.nyhammer@enivest.net

Måløyløpet: Isak Kvalheim tlf 90 12 39 59 epost: isak@selectedseafood.com
Postvegløpet: Eldbjørg Hatledal, mobilnr. 97 07 66 95 epost: eldbjorg.hatledal@gmail.com
Stadlandet Rett Vest: Lars-Helge Honningsvåg tlf 91545336 epost: larshonn@online.no
Heiamila: Frida Leivdal Haavik, 6770 NORDFJORDEID mobilnr 47 36 28 76 epost: frida.haavik@icloud.com
Over Brekka: Asgeir Bakke, Hjelmeland 6770 NORDFJORDEID TLF. 57 86 26 58 e-post: asgeir_bakke@hotmail.com
Nordstrandsløpet: Magne Tystad, 6823 SANDANE TLF. 57 86 93 93 else.tystad@enivest.net

Det vil bli opptrykt eit eige hefte med opplysningar om alle løpa. Dette kan ein få utlevert med løpsarrangørane eller med Inge Asbjørn Haugen, Skulevegen 1, 6770 NORDFJORDEID tlf. 918 40004 (mob) epost: iahaugen@online.no


Samanlagtstillinga Nordfjordkarusellen 2019

Tidlegare vinnarar i Nordfjordkarusellen
 

ANNONSØRAR 2019:
SELJE SPORT OG FRITID
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

MALERMESTER INGE VISNES
NORDFJORD LAKS AS
HAGEN TREINDUSTRI AS - STRYNTRAPPA
SOGN OG FJORDANE ENERGI
NORDFJORD FOLKEHØGSKULE 

STØTT ANNONSØRANE VÅRE - DEI STØTTAR OSS !

Hornindalsvatnet maraton, hovedside.


Sist oppdatert: 13.08.2021.
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.