NORDFJORDKARUSELLEN  2017

Innbyding til løpskarusell i Nordfjord. Eit samarbeid mellom 7 løp for eit betre og meir interessant løpsmiljø. Magne Tystad fekk ideen til denne karusellen i byrjinga på 1990-talet og den vart arrangert første gong i 1992 og går dermed for 26. gongen.


Start Postvegløpet 2016

1 SØRSTRANDA RUNDT 7,5 km LAURDAG 1. APRIL kl 14.30 IL BRODD
2 KM TERRENGLØP 1,8 & 3,6 km SØNDAG 9. APRIL kl 15.00 FJELLHUG/VEREIDE IL
3 MÅLØYLØPET 6 km LAURDAG 20. MAI kl 14.00 ALMENNING IL
4 POSTVEGLØPET 6 km ONSDAG 7. JUNI kl 19.00 MARKANE IL
5 HEIAMILA 10 km ONSDAG 23. AUGUST kl 19.00 HEIA IL
6 OVER BREKKA 7,6 km SØNDAG 27. AUGUST kl 13.00 HAUGEN IL
7 NORDSTRANDSLØPET 7 km SØNDAG 1. OKTOBER * kl 16.00 FJELLHUG/VEREIDE IL
* NB ! ENDRA DATO

Premiering:
Alle som fullfører 4 løp får premie. Ein vert premiert etter lavaste plassiffersum i kvar klasse. Vert dette likt ser ein på best plassering i løp der begge/alle har vore med. Dersom det enno er likt tel femte beste løpet osb.
Premiering etter det siste løpet i karusellen. Premiane er lokalt handverk.

Elles står kvar arrangør fritt i premiering for løpet sitt.
Selje Sport og Fritid sponsar eit gåvekort på kr 250,- på kvart løp. Dette blir uttrekt blant deltakarane.

Klasseinndeling:
Gutar/jenter 15-18, MJ/KJ 19-22, MS/KS 23-34, deretter fem års inndeling i veteranklassane.
OBS ! Juniorklassen er til og med 22 år.

Kontaktpersonar:
Sørstranda rundt: Liv Randi Teige, 6828 HESTENESØYRA TLF. 990 13 026 epost: liv.randi.teige@sfe.no
KM terrengløp: Dagfinn Nyhammer, 6823 SANDANE TLF. 57 86 61 14 epost: dagfinn.nyhammer@enivest.net

Måløyløpet: Inge Visnes, 6713 ALMENNINGEN TLF 95 05 29 22 epost: ingevisnes@yahoo.no
Postvegløpet: Eldbjørg Hatledal, mobilnr. 97 07 66 95 epost: ehatleda@online.no
Heiamila: Siri Nordnes, 6770 NORDFJORDEID mobilnr 975 16 568
Over Brekka: Asgeir Bakke, Hjelmeland 6770 NORDFJORDEID TLF. 57 86 26 58 e-post: asgeir_bakke@hotmail.com
Nordstrandsløpet: Magne Tystad, 6823 SANDANE TLF. 57 86 93 93 else.tystad@enivest.net

Det blir opptrykt eit eige hefte med opplysningar om alle løpa. Dette kan ein få utlevert med løpsarrangørane eller med Inge Asbjørn Haugen, boks 121, 6771 NORDFJORDEID tlf. 918 40004 (mob) epost: iahaugen@online.no


Samanlagtstillinga Nordfjordkarusellen 2017

Tidlegare vinnarar i Nordfjordkarusellen
 

ANNONSØRAR 2017:
SELJE SPORT OG FRITID
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

MALERMESTER INGE VISNES
NORDFJORD LAKS AS
HAGEN TREINDUSTRI AS - STRYNTRAPPA
SOGN OG FJORDANE ENERGI
NORDFJORD FOLKEHØGSKULE 

STØTT ANNONSØRANE VÅRE - DEI STØTTAR OSS !

Hornindalsvatnet maraton, hovedside.


Sist oppdatert: 27.09.2017.
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.