NORDFJORDKARUSELLEN  2018

Innbyding til løpskarusell i Nordfjord. Eit samarbeid mellom 8 løp for eit betre og meir interessant løpsmiljø. Magne Tystad fekk ideen til denne karusellen i byrjinga på 1990-talet og den vart arrangert første gong i 1992 og går dermed for 27. gongen.


Premieutdeling Nordfjordkarusellen 2017

1 SØRSTRANDA RUNDT 7,5 km SØNDAG 8. APRIL kl 14.30 IL BRODD
2 KM TERRENGLØP 1,8 & 3,6 km SØNDAG 15. APRIL kl 15.00 FJELLHUG/VEREIDE IL
3 MÅLØYLØPET 6 km LAURDAG 19. MAI kl 14.00 ALMENNING IL
4 STADLANDET RETT VEST 13,3 km LAURDAG 26. MAI kl 12.00 STADLANDET IL
5 POSTVEGLØPET 6 km ONSDAG 6. JUNI kl 19.00 MARKANE IL
6 HEIAMILA 10 km ONSDAG 22. AUGUST kl 19.00 HEIA IL
7 UNDER BREKKA 7,6 km SØNDAG 26. AUGUST kl 13.00 HAUGEN IL
8 NORDSTRANDSLØPET 7 km SØNDAG 30. SEPTEMBER kl 16.00 FJELLHUG/VEREIDE IL


Premiering:
Alle som fullfører 4 løp får premie. Ein vert premiert etter lavaste plassiffersum i kvar klasse. Vert dette likt ser ein på best plassering i løp der begge/alle har vore med. Dersom det enno er likt tel femte beste løpet osb.
Premiering etter det siste løpet i karusellen. Premiane er lokalt handverk.

Elles står kvar arrangør fritt i premiering for løpet sitt.
Selje Sport og Fritid sponsar eit gåvekort på kr 250,- på kvart løp. Dette blir uttrekt blant deltakarane.

Klasseinndeling:
Gutar/jenter 15-18, MJ/KJ 19-22, MS/KS 23-34, deretter fem års inndeling i veteranklassane.
OBS ! Juniorklassen er til og med 22 år.

Kontaktpersonar:
Sørstranda rundt: Liv Randi Teige, 6828 HESTENESØYRA TLF. 990 13 026 epost: liv.randi.teige@sfe.no
KM terrengløp: Dagfinn Nyhammer, 6823 SANDANE TLF. 57 86 61 14 epost: dagfinn.nyhammer@enivest.net

Måløyløpet: Inge Visnes, 6713 ALMENNINGEN TLF 95 05 29 22 epost: ingevisnes@yahoo.no
Stadlandet Rett Vest: Lars-Helge Honningsvåg tlf 91545336 epost: larshonn@online.no
Postvegløpet: Eldbjørg Hatledal, mobilnr. 97 07 66 95 epost: eldbjorg.hatledal@gmail.com
Heiamila: Siri Nordnes, 6770 NORDFJORDEID mobilnr 975 16 568 epost: siriolaug@hotmail.com
Over Brekka: Asgeir Bakke, Hjelmeland 6770 NORDFJORDEID TLF. 57 86 26 58 e-post: asgeir_bakke@hotmail.com
Nordstrandsløpet: Magne Tystad, 6823 SANDANE TLF. 57 86 93 93 else.tystad@enivest.net

Det blir opptrykt eit eige hefte med opplysningar om alle løpa. Dette kan ein få utlevert med løpsarrangørane eller med Inge Asbjørn Haugen, boks 121, 6771 NORDFJORDEID tlf. 918 40004 (mob) epost: iahaugen@online.no


Samanlagtstillinga Nordfjordkarusellen 2018

Tidlegare vinnarar i Nordfjordkarusellen
 

ANNONSØRAR 2018:
SELJE SPORT OG FRITID
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

MALERMESTER INGE VISNES
NORDFJORD LAKS AS
HAGEN TREINDUSTRI AS - STRYNTRAPPA
SOGN OG FJORDANE ENERGI
NORDFJORD FOLKEHØGSKULE 

STØTT ANNONSØRANE VÅRE - DEI STØTTAR OSS !

Hornindalsvatnet maraton, hovedside.


Sist oppdatert: 27.02.2018.
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.