NORDFJORDKARUSELLEN  2020

Innbyding til løpskarusell i Nordfjord. Eit samarbeid mellom 8 løp for eit betre og meir interessant løpsmiljø. Magne Tystad fekk ideen til denne karusellen i byrjinga på 1990-talet og den vart arrangert første gong i 1992 og går dermed for 29. gongen.


Premieutdeling Nordfjordkarusellen 2019


På grunn av forholda rundt coronaviruset må vi sjå det litt an korleis det går med Nordfjordkarusellen. Sørstranda rundt, KM terrengløp, Måløyløpet og Stadlandet Rett Vest er avlyst. Med så få løp att kan det hende at også karusellen blir avlyst. Postvegløpet, Heiamila og Under Brekka er også avlyst.

1 SØRSTRANDA RUNDT 7,5 km SØNDAG 29. MARS kl 14.30 IL BRODD AVLYST
2 KM TERRENGLØP 1,8 & 3,6 km LAURDAG 4. APRIL kl 15.00 FJELLHUG/VEREIDE IL AVLYST
3 MÅLØYLØPET 6 km TORSDAG 21. MAI kl 14.00 MÅLØY IL AVLYST
4 STADLANDET RETT VEST 13,3 km SØNDAG 24. MAI kl 12.00 STADLANDET IL AVLYST
5 POSTVEGLØPET 6 km ONSDAG 3. JUNI kl 19.00 MARKANE IL AVLYST
6 HEIAMILA 10 km ONSDAG 19. AUGUST kl 19.00 HEIA IL AVLYST
7 UNDER BREKKA 7,6 km SØNDAG 30. AUGUST kl 13.00 HAUGEN IL AVLYST
8 NORDSTRANDSLØPET 7 km SØNDAG 27. SEPTEMBER kl 15.00 FJELLHUG/VEREIDE IL  


Premiering:
Alle som fullfører 4 løp får premie. Ein vert premiert etter lavaste plassiffersum i kvar klasse. Vert dette likt ser ein på best plassering i løp der begge/alle har vore med. Dersom det enno er likt tel femte beste løpet osb.
Premiering etter det siste løpet i karusellen. Premiane er lokalt handverk.

Elles står kvar arrangør fritt i premiering for løpet sitt.
Selje Sport og Fritid sponsar eit gåvekort på kr 250,- på kvart løp. Dette blir uttrekt blant deltakarane.

Klasseinndeling:
Gutar/jenter 15-18, MJ/KJ 19-22, MS/KS 23-34, deretter fem års inndeling i veteranklassane.
OBS ! Juniorklassen er til og med 22 år.

Kontaktpersonar:
Sørstranda rundt: Liv Randi Teige, 6828 HESTENESØYRA TLF. 990 13 026 epost: liv.randi.teige@sfe.no
KM terrengløp: Dagfinn Nyhammer, 6823 SANDANE TLF. 57 86 61 14 epost: dagfinn.nyhammer@enivest.net

Måløyløpet: Isak Kvalheim tlf 90 12 39 59 epost: isak@selectedseafood.com
Postvegløpet: Eldbjørg Hatledal, mobilnr. 97 07 66 95 epost: eldbjorg.hatledal@gmail.com
Stadlandet Rett Vest: Lars-Helge Honningsvåg tlf 91545336 epost: larshonn@online.no
Heiamila: Frida Leivdal Haavik, 6770 NORDFJORDEID mobilnr 47 36 28 76 epost: frida.haavik@icloud.com
Over Brekka: Asgeir Bakke, Hjelmeland 6770 NORDFJORDEID TLF. 57 86 26 58 e-post: asgeir_bakke@hotmail.com
Nordstrandsløpet: Magne Tystad, 6823 SANDANE TLF. 57 86 93 93 else.tystad@enivest.net

Det vil bli opptrykt eit eige hefte med opplysningar om alle løpa. Dette kan ein få utlevert med løpsarrangørane eller med Inge Asbjørn Haugen, Skulevegen 1, 6770 NORDFJORDEID tlf. 918 40004 (mob) epost: iahaugen@online.no


Samanlagtstillinga Nordfjordkarusellen 2019

Tidlegare vinnarar i Nordfjordkarusellen
 

ANNONSØRAR 2019:
SELJE SPORT OG FRITID
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

MALERMESTER INGE VISNES
NORDFJORD LAKS AS
HAGEN TREINDUSTRI AS - STRYNTRAPPA
SOGN OG FJORDANE ENERGI
NORDFJORD FOLKEHØGSKULE 

STØTT ANNONSØRANE VÅRE - DEI STØTTAR OSS !

Hornindalsvatnet maraton, hovedside.


Sist oppdatert: 17.08.2020.
Kommentarar til:  Inge Asbjørn Haugen.